ด้วยแนวโน้มการรับส่งอีเมลที่สูงขึ้น และต้องการความปลอดภัยสูง เคเอสซีจึงมีบริการระบบบริหารจัดการระบบเมลและเมลเซิร์ฟเวอร์ขององค์กร ซึ่งองค์กรสามารถมีเมลเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเอง โดยไม่ต้องลงทุนในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ อีกทั้งยังสามารถใช้งานระบบอีเมลได้อย่างอุ่นใจ

บริการ Mail Outsource คือ บริการดูแลรักษาระบบอีเมลขององค์กรพร้อมมอบอีเมลเซิร์ฟเวอร์และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่มีการอัปเดตฐานข้อมูลไวรัสทุกวัน พร้อมระบบ Firewall Security รวมถึงระบบกรองสแปมเมล (Spam Mail Filter) จากเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญ ที่จะดูแลรักษาระบบอีเมลขององค์กรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ พร้อมดูแลรักษาระบบอีเมลขององค์กรให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง รองรับการส่งอีเมลอย่างปลอดภัยได้ทุกเวลาที่ต้องการด้วยเซิร์ฟเวอร์ที่ทรงประสิทธิภาพพร้อมเครื่องสำรองในกรณีฉุกเฉิน

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ประหยัดค่าใช้จ่าย องค์กรไม่ต้องลงทุนทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจัดหาเจ้าหน้าที่ประจำองค์กรเพื่อมาดูแลรักษาระบบเมล
  • ระบบเมลขององค์กรได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของเคเอสซีที่มีความเชี่ยวชาญ ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง ให้ปลอดภัยจากไวรัสและการคุกคามทุกรูปแบบ

คุณสมบัติ

1. คุณสมบัติหลัก
Mail Storage
Unlimited number of Mailbox license (Mail space 30 GB)
Web based
Web based Interface for Mail user
Web based Interface for Mail server admin
POP3, SMTP and IMAP Server (Support for mail clients such as MS Outlook)
Security System
Security and Virus update check every day
Unlimited number of Antivirus license
Anti Spam Engine for incoming mails
Antivirus Engine for mail attachment files
Support and Service
24 Hours X 7 Days support and alert by SMS
Mail Server Backup 500 MB on IDC
Hot spare server
Daily routine check for sending mail to international mail server (such as Hotmail, Gmail and Yahoo)
Daily routine check for Virus and Spam Signature update
2. Hardware Specification
Model : NEC Express 5800/56wd Server
CPU : Xeon III 866 MHz
Hard Disk : SCSI 9, 18 or 36 GB (Optional)
RAM : 256 MB
3. Software Specification
Operating System : FreeBSD
Email System : Qmail
Anti Virus : RAV
Anti Spam : Spam Assassin
Client Interface : IMP
Web Interface : Horde
Admin Interface : Qmail Admin
Database Engine : MySQL
Firewall : IPFW
Web Server : Apache

สอบถามข้อมูล Email Solution

 

Business Solution
  • ที่อยู่: 2/4 อาคารชับบ์ ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  • เบอร์โทร: 0-2779-7999
  • อีเมล: consultantksc@ksc.net