บริการให้เช่าเซิร์ฟเวอร์เสมือนบนคลาวด์คอมพิวติ้งที่มีประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น และความปลอดภัยสูง สามารถจัดสรร CPU, RAM, Hard Disk, ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างอิสระ โดยแต่ละเซิร์ฟเวอร์จะทำงานแยกเป็นอิสระต่อกัน สามารถปรับเพิ่มหรือลดขนาดของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้ตามความต้องการ พร้อมการรับประกันคุณภาพที่เหนือกว่า ด้วย SLA uptime 99.9%

รูปแบบการให้บริการ

เคเอสซีให้บริการ Virtual Service โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

Virtual Space

เป็นบริการให้เช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์เสมือนประสิทธิภาพสูง โดยผู้ใช้งานบริหารจัดการระบบเอง (Self-managed Service) ซึ่งรองรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server และระบบปฏิบัติการ Linux เช่น Redhat Enterprise Linux, CentOS Linux เป็นต้น

หมายเหตุ พื้นที่การใช้งานที่ได้รับรวมระบบปฏิบัติการ (operating system) บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์

Virtual Server

เป็นบริการให้เช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์เสมือนประสิทธิภาพสูง โดยเคเอสซีเป็นผู้บริหารจัดการระบบให้แก่ผู้ใช้งาน (KSC-managed Service) ซึ่งรองรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server และ Redhat Enterprise Linux

บริการ Virtual Service เหมาะสำหรับ

 • ผู้ใช้งานที่ต้องการมีเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ เมลเซิร์ฟเวอร์ หรือ FTP เซิร์ฟเวอร์ แต่ไม่ต้องการลงทุนสูง
 • ผู้ใช้งานที่ต้องการมีเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว และไม่ต้องการใช้งานแบบเช่าพื้นที่โฮสติ้งร่วมกับผู้อื่น
 • ผู้ใช้งานที่ต้องการทำเซิร์ฟเวอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์สำรองกรณีฉุกเฉิน (Disaster Recovery System)
 • เจ้าของเว็บไซต์ที่ต้องการเสถียรภาพสูงกว่าเว็บไซต์ทั่วไป
 • เจ้าของเว็บไซต์ที่มีการปรับแต่งค่าต่างๆ บนเซิร์ฟเวอร์แตกต่างจากเซิร์ฟเวอร์ทั่วไป
 • เจ้าของเว็บไซต์ที่มีการใช้งานทรัพยากรสูงกว่าเว็บไซต์ทั่วไป

Network Diagram

ตารางเปรียบเทียบ Virtual Space, Virtual Server, Web Hosting และ Dedicated Server

คุณสมบัติ Web Hosting Virtual Space Virtual Server Dedicated Server
อุปกรณ์ Shared Resource Guarantee Resource Guarantee Resource Dedicated Resource
ประสิทธิภาพการทำงาน ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้งาน ดี ดี ดีมาก
แอปพลิเคชันที่รองรับ เว็บและอีเมล ทุกแอปพลิเคชัน ทุกแอปพลิเคชัน ทุกแอปพลิเคชัน
การบริหารจัดการเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เคเอสซีบริหารจัดการ ผู้ใช้งานบริหารจัดการ เคเอสซีบริหารจัดการ เคเอสซีบริหารจัดการ
การเข้าถึงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ FTP Remote Desktop/SSH FTP FTP
ระบบปฏิบัติการ ใช้งานร่วมกับผู้อื่น ไม่ต้องใช้งานร่วมกับผู้อื่น ไม่ต้องใช้งานร่วมกับผู้อื่น ไม่ต้องใช้งานร่วมกับผู้อื่น
การติดตั้งซอฟต์แวร์ ทำไม่ได้ ทำได้ ทำได้ * ทำได้
มีความเสถียรสูง ไม่ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
การหยุดหรือรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ ทำไม่ได้ ทำได้ ทำได้ ทำได้
การอัพเกรดอุปกรณ์ ไม่สามารถทำได้ ทำได้โดยอิสระ ทำได้โดยอิสระ ทำได้โดยอิสระ
ระดับราคา ต่ำ ปานกลาง ปานกลาง สูง

จุดเด่นของบริการ

 • รับประกันคุณภาพระดับสูงด้วย Service Level Agreement (SLA) Uptime 99.9%
 • Server Infrastructure วางอยู่ที่ Internet Data Center ของเคเอสซี ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และเชื่อมต่อกับ Backbone Network ขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย ภายใต้การดูแลจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง
 • รองรับการทำงานของระบบต่างๆ เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ เมลเซิร์ฟเวอร์ และเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล เป็นการทำงานแบบอิสระต่อกัน ไม่ต้องแบ่งการใช้งานกับผู้อื่น ซึ่งสามารถบริหารจัดการเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้เองผ่านทาง Web Portal หรือผ่านทาง Remote Desktop/SSH (สำหรับบริการ Virtual Space) อีกทั้งยังสามารถอัพโหลดข้อมูลผ่านทาง FTP (สำหรับบริการ Virtual Server)
 • มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน และรองรับการอัพเกรดได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
 • ใช้อุปกรณ์ด้านระบบป้องกันข้อมูลที่มีคุณภาพสูงระดับ Enterprise และป้องกันดาวน์ไทม์ (Downtime) ด้วยระบบ High Availability Mode (HA)
 • สามารถจัดการ ควบคุมการใช้งาน และเลือกลงโปรแกรมและแอปพลิเคชันต่างๆ ได้ตามต้องการ
 • ไม่ต้องลงทุนสูงในการจัดหาเครื่องเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูงเพื่อใช้รองรับบริการแอปพลิเคชันต่างๆ
 • มีไอพีแอดเดรสแยกอิสระเป็นของตนเอง (Public IP Address)
 • สามารถปรับลดขนาดของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้เพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต (Pay As You Go)
 • มีบริการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล
 • มีบริการตรวจสอบสถานะประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Performance Monitoring)
 • มีบริการเช่าใช้ซอฟต์แวร์แบบรายเดือนของไมโครซอฟต์ (SPLA) รองรับการอัพเกรดเวอร์ชันใหม่ในอนาคตโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Virtual Service Infrastructure

สอบถามข้อมูล Virtual Service

 

Business Solution
 • ที่อยู่: 2/4 อาคารชับบ์ ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 • เบอร์โทร: 0-2779-7999
 • อีเมล: consultantksc@ksc.net

Virtual Service Components