บริการจัดทำ จัดเก็บ และนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรตามมาตรฐานของกรมสรรพากร สามารถเชื่อมต่อกับระบบ ERP ระบบบัญชีได้หลายระบบ พร้อมประสานงานในการขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) เพื่อลงลายมือชื่อดิจิทัลตามมาตรฐานที่สรรพากร และ ETDA กำหนด ช่วยให้องค์กรสามารถนำส่ง e-Tax Invoice ได้สะดวกและปลอดภัย โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ราคาสูงเอง ท่านสามารถเลือกใช้บริการที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่านได้ เราบริการจัดเก็บ และค้นหาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ บนระบบ Cloud ที่ได้มาตรฐานสากล (eTax Archiving as a Service)

ข้อกำหนดสำหรับการส่งข้อมูล

การจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ส่งมอบแก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ

ความต้องการในการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

การส่งมอบให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ

การจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร

ความต้องการในการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ความต้องการ

 • กุญแจในการเข้ารหัส (Certificate)
 • ระบบเก็บกุญแจ (Hardware Security Module หรือ HSM)
 • ระบบการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Sign)
 • ระบบการแปลงข้อมูลเป็นรูปแบบ ebXML ตามที่กรมสรรพากรกำหนด
 • ช่องทางในการส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากร

รูปแบบการส่ง e-Tax Invoice และ e-Receipt ให้สรรพากร

เปรียบเทียบรูปแบบการส่งข้อมูล

Host to Host

รูปแบบ
 • ส่งข้อมูลตรงไปยังกรมสรรพากร ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร
เหมาะสำหรับ
 • สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ที่มี 500,000 รายการต่อเดือนขึ้นไป
 • บริษัทอยู่ในความดุแลของกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร

Service Provider

รูปแบบ
 • ส่งข้อมูลผ่านผู้ให้บริการ (Service Provider)
เหมาะสำหรับ
 • สำหรับบริษัททั่วไป
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมเชื่อมต่อกับระบบภายในเดิม หรือใช้งานก Export ข้อมูลและส่งผ่านผู้ให้บริการครั้งละมากๆ ได้

Web Upload

รูปแบบ
 • ส่งข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากร
เหมาะสำหรับ
 • สำหรับบริษัทขนาดเล็ก มีรายการต่อเดือนไม่มาก
 • ดำเนินการเป็นแบบ Manual

Diagram

สอบถามข้อมูล E-Tax

 

Business Solution
 • ที่อยู่: 2/4 อาคารชับบ์ ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 • เบอร์โทร: 0-2779-7999
 • อีเมล: consultantksc@ksc.net