เคเอสซีได้จัดสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ True Vroom ในหัวข้อ “พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เคเอสซีได้จัดสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ True Vroom ในหัวข้อ “พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รับชม Clip ที่น่าสนใจที่ https://www.youtube.com/watch?v=P9maNubk-UE 22 ธันวาคม 2564
หัวข้อ “ชี้ทางรอด สร้างทางลัด สู่ Smart Factory” 📌เคเอสซี ได้จัดสัมมนาออนไลน์ ให้แก่ท่านผู้บริหารและพนักงานกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 12 ตุลาคม 2564
เคเอสซีจัด Webinar หัวข้อ “เปลี่ยนอินเทอร์เน็ตแบบเดิมให้อัจฉริยะขึ้นได้ด้วย SD-WAN” เคเอสซีได้จัดงานสัมมนา ผ่านระบบออนไลน์ขึ้น (Webinar) ในหัวข้อ “เปลี่ยนอินเทอร์เน็ตแบบเดิมให้อัจฉริยะขึ้นได้ด้วย SD-WAN” เพื่อมอบความรู้ด้านเทคโนโลยีทีมีประโยชน์ให้แก่ท่านผู้บริหาร ผู้ดูแลงานด้าน ICT และผู้สนใจ รับชมคลิปเต็มได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=O5K8i-9gme8 6 กันยายน 2564
เคเอสซี ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็นผู้บรรยายแนวทางการจัดทำมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ ISO/IEC:27001) เคเอสซีได้รับเกียรติจากคณะทำงาน กรมศิลปากร เพื่อเข้าร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนาทางวิชาการ ให้กับคณะทำงานกรมศิลปากร ณ ห้องประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร 2 กรกฎาคม 2564
เคเอสซี จัดอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act. B.E.) เคเอสซีได้จัดอบรมเพื่อมอบความรู้ให้กับลูกค้าองค์กร ในหัวข้อ “พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act หรือ PDPA)” 3 มกราคม 2564
เคเอสซี จับมือฟอร์ติเนต ร่วมจัดสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยีสุดล้ำส่งท้ายปี 2020 ลูกค้าเคเอสซีรับความรู้ดี ๆ แบบแน่นกระเป๋า เคเอสซีพาลูกค้าคนพิเศษเข้าร่วมงานสัมมนา ในกิจกรรม “KSC x Fortinet 2020 deliver the future” ณ โรงแรม เรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร 2 ธันวาคม 2563
« 1 2 »