หัวข้อ “ชี้ทางรอด สร้างทางลัด สู่ Smart Factory”

📌เคเอสซี ได้จัดสัมมนาออนไลน์ ให้แก่ท่านผู้บริหารและพนักงานกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในหัวข้อ “ชี้ทางรอด สร้างทางลัด สู่ Smart Factory”ซึ่่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการผสานเทคโนโลยีดิจิตอลมาช่วยบูรณาการโรงงานเดิมๆ “ให้กลายเป็นโรงงานอัจฉริยะ” รับชมคลิปย้อนหลังแบบเต็ม ๆ ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=-wTnlsgWuBs