ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือต่างๆ ได้ดังนี้

คู่มือ เวอร์ชั่น ขนาดไฟล์ วันที่
คู่มือการใช้งาน Smart View 1.0 2,091 KB 25/01/2566
คู่มือการใช้งาน SmartView Mobile Apps 1.0 879 KB 25/01/2566
วิธีสร้างบัญชีบน onmicrosoft.com 1.0 338 KB 01/07/2565
วิธีการดำเนินการให้ Authorize Partner 1.0 446 KB 25/05/2565
คู่มือการใช้งาน Office 365 ฉบับผู้ใช้งาน 1.0 15 MB 25/05/2565
คู่มือการใช้งาน Office 365 ฉบับผู้ดูแลระบบ 1.0 12 MB 25/05/2565
คู่มือการการคอนฟิก Veeam Cloud Connect สำหรับบริการ Kloud Keeper 1.1 699 KB 01/01/2564
คู่มือการใช้งาน Control Panel สำหรับ Bizweb 2.0 2,417 KB 01/02/2561
คู่มือการใช้งาน Virtual Data Center (vDC) 1.0 8,515 KB 01/02/2561
คู่มือการใช้งานระบบประชุมออนไลน์ 1.0 2,022 KB 01/12/2559
คู่มือการกำหนดค่าอีเมลไคลเอนต์ (Email Client) สำหรับผู้ดูแลระบบ 1.0 2,795 KB 10/02/2563
คู่มือการใช้งาน Office 365 (Exchange Online) สาหรับผู้ดูและระบบ 1.0 2,795 KB 10/02/2563
วิธีตั้งค่าการใช้งาน BizMail สำหรับ Administrator 3.0 1,071 KB 27/02/2561
วิธีตั้งค่าการใช้งาน Webmail สำหรับ BizMail 3.0 705 KB 01/04/2562
วิธีตั้งค่าการใช้งาน BizMail บน iOS 3.0 719 KB 18/06/2558
วิธีตั้งค่าการใช้งาน BizMail บน Outlook Express 3.0 584 KB 18/06/2558
วิธีตั้งค่าการใช้งาน BizMail บน Microsoft Outlook 3.0 843 KB 18/06/2558
Smart Mail Manual for Webmail 2.0 948 KB 07/10/2558
คู่มือการใช้งาน BuzzMail 5.0 2,711 KB 01/04/2555
คู่มือการใช้งาน KSC MRTG Application 1.0 947 KB 13/03/2557
คู่มือการใช้งาน Virtual Space 1.1 3,175 KB 20/06/2556
คู่มือการใช้งาน Virtual Space (Trial version) 1.0 1,949 KB 20/06/2556
Thawte SSL Certificate Enrollment Manual 1.0 166 KB 27/09/2555
Server Certificate Preparation and Installation for Windows Server 2008 1.0 195 KB 16/06/2554
Server Certificate Preparation and Installation for Windows Server 2003 1.0 226 KB 16/06/2554