บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด
 • ที่อยู่: 2/4 อาคารชับบ์ ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 (https://goo.gl/maps/fbuEPC2CTsx6eFJ28)
 • เบอร์โทร:
  - 1238 (Call Center)
  - 0-2779-7777 (Head Office)
 • อีเมล:
  - cservice@ksc.net (สอบถามข้อมูลทั่วไปและใบแจ้งค่าบริการ)
  - securityincident@ksc.net (แจ้งปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์)

Follow Us
 • เปิด: จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 17.30 น.
 • ปิด: เสาร์-อาทิตย์

โปรดกรอกข้อมูลของท่าน

 

โปรดระบุบริการที่ท่านสนใจ