คือบริการ E-mail Marketing เป็นการทำตลาดโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ช่วยในการส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ ถึงลูกค้าโดยตรง โดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้านอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง เช่น การส่งจดหมายข่าว (E-newsletter) หรือการส่งโปรโมชั่น (Promotion) เป็นต้น

บริการ BuzzMail ของเคเอสซี เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว และครบถ้วน เหมาะสำหรับทั้งองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยระบบสามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยภายใต้การดูแลจากเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญงานด้านเทคนิค ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการนี้เหมาะสำหรับ

 • เจ้าของธุรกิจที่ต้องการขยายโอกาสและช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและบริการ
 • เจ้าของธุรกิจที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
 • เจ้าของธุรกิจที่ต้องการประชาสัมพันธ์หรือกระจายข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก
 • เจ้าของธุรกิจที่ต้องการเป็นผู้นำเหนือคู่แข่งด้านการตลาดออนไลน์

จุดเด่นของบริการ

 • ระบบจัดการเกี่ยวกับกลุ่มรายชื่อ E-mail Address
 • ระบบจัดการเกี่ยวกับจดหมายข่าว (E-newsletter)
 • ระบบจัดการเกี่ยวกับการสร้าง E-mail Template และการส่งอีเมล
 • ระบบจัดการเกี่ยวกับระบบสมาชิกข่าวสาร
 • ระบบตั้งเวลาสำหรับการส่งอีเมลอัตโนมัติ
 • ระบบรายงานผลและสถิติของการรับข่าวสาร และรายงานที่เชื่อมโยงกับ Social Media
 • สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ได้

ประโยชน์ของบริการ

 • เพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้าและบริการ: การแจ้งโปรโมชั่นหรือส่วนลดพิเศษประจำเดือนในลักษณะ E-mail Marketing จะช่วยเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้าและบริการได้มากขึ้น
 • สามารถกำหนดงบประมาณที่แน่นอนสำหรับการโฆษณา: ควบคุมงบประมาณด้านโฆษณาได้ 100% ทำให้บริษัทสามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จำแนกกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนกว่าการตลาดประเภทอื่น: การทำ E-mail Marketing จะสามารถคัดแยกรายชื่ออีเมลเป็นประเภทต่างๆ ได้ตามที่ลูกค้ากรอกข้อมูลมา
 • วัดผลการโฆษณาได้ง่ายและรวดเร็ว: สามารถวัดและติดตามผลได้โดยการดูสถิติของอีเมลที่ส่งออกไป เช่น หากคุณมีการส่งโปรโมชั่นหลายประเภทออกไป คุณสามารถทราบได้ว่าโปรโมชั่นใดได้รับความสนใจมากที่สุด ทำให้สามารถติดตามผลกับลูกค้าที่ให้ความสนใจในโปรโมชั่นแต่ละประเภทได้ทันที

Contact

Business Solution