บริการ Biz Co-location คือ บริการให้เช่าพื้นที่สำหรับองค์กรที่ต้องการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้บริการบนระบบอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์หรือเมลเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อด้วยความเร็วสูง เพื่อรองรับการเชื่อมต่อจากผู้ใช้ภายนอกจำนวนมาก เคเอสซีให้บริการทั้งแบบเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ และบริการให้เช่าเซิร์ฟเวอร์คุณภาพสูงเพื่อฝากข้อมูล

รูปแบบการให้บริการ

บริการให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ขององค์กร เคเอสซีให้บริการ Co-location 4 ประเภท ดังนี้

 • One Server (1U-4U)
 • Quarter Rack
 • Half Rack
 • Full Rack

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • มีความเสถียรสูง เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์จะติดตั้งอยู่บน Backbone ขนาดใหญ่ ซึ่งมีวงจรเชื่อมต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศความเร็วสูง และมีระบบควบคุมสภาวะแวดล้อม เซิร์ฟเวอร์จึงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
 • มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์จะติดตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานและสมบูรณ์แบบ
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นจะต้องลงทุนติดตั้ง Leased line และเสียค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ระบบรักษาความปลอดภัย
 • ประหยัดเวลา ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานทาง Web based ด้วยโปรแกรม Web Browser หรือ Mail Client ทั่วไปได้

จุดเด่นของบริการ

 1. โครงข่ายและวงจรเชื่อมต่อ
  • เซิร์ฟเวอร์จะติดตั้งอยู่บน Backbone ขนาดใหญ่ของทางเคเอสซี ซึ่งมีวงจรเชื่อมต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศความเร็วสูง
  • วงจรเชื่อมต่อต่างประเทศรองรับความเร็วสูงสุดถึง 6.6 Gbps ผ่าน 2 เส้นทาง และวงจรเชื่อมต่อในประเทศรองรับความเร็วสูงสุดถึง 14 Gbps ผ่าน 4 เส้นทาง ซึ่งสามารถทำงานทดแทนกันได้ในกรณีที่เส้นทางใดเส้นทางหนึ่งมีปัญหา
  • ด้วยโครงข่ายขนาดใหญ่ ทำให้การรับส่งข้อมูลระหว่าง Data Center และเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีความเสถียร เชื่อมต่อได้อย่างไม่ติดขัด รองรับการเชื่อมต่อเข้าสู่เว็บไซต์จากบุคคลทั่วไปทั้งในและต่างประเทศได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 2. ตำแหน่งที่ตั้ง
  • อาคารคอนโดมิเนียมอุตสาหกรรมนิวเจนีวา (บางกอกแลนด์) ถนนป๊อปปูล่า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สามารถเดินทางไปได้สะดวก ไม่ต้องประสบปัญหาการจราจรติดขัด รวมไปถึงปัญหาที่จอดรถและค่าจอดรถ เมื่อเทียบกับ Data Center ในเมือง
 3. ระบบบริหารจัดการภายใน Data Center
  ระบบรักษาความปลอดภัย (Security Protection)
  ใช้ระบบ Key Card ในการเข้า-ออกห้อง Co-location
  ติดตั้งระบบไฟร์วอลล์เพื่อป้องกันการบุกรุกจากภายนอก (Firewall Protection)
  ระบบสำรองไฟฟ้า (UPS)
  สำรองไฟฟ้าด้วยเครื่องสำรองไฟและเครื่องปั่นไฟที่ได้มาตรฐานของอาคาร
  ป้องกันไฟกระตุก กระชาก และรักษาระดับแรงดันอย่างต่อเนื่องด้วย UPS ถึง 5 ตัว
  ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection)
  ป้องกันอัคคีภัยด้วยระบบดับเพลิงมาตรฐานโลก FM200 โดยใช้แก๊ส ไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์
  ระบบการจ่ายไฟ (Power System)
  ระบบการจ่ายไฟขนาดใหญ่ได้มาตรฐาน ทำให้การใช้งานของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทุกเครื่องเป็นไปอย่างราบรื่น
  Power Supply 16 Amp (สามารถเพิ่มได้เป็น 32 Amp)
  ระบบควบคุมสภาวะแวดล้อม (Cooling & Air Flow Distribution)
  ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่และการควบคุมความชื้นให้อุณหภูมิของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  ระบบตรวจสอบแบบ Online Monitoring
  ตรวจสอบทั้งในส่วนของระบบเน็ตเวิร์คและเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ
  เจ้าหน้าที่ทางด้านเทคนิค
  ให้คำปรึกษาและแนะนำตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง
  ดูแลและตรวจสอบการทำงานของ Data Center อย่างต่อเนื่อง
  เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้รับการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบความรู้ในแขนงงานด้านต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ

Diagram

สอบถามข้อมูล Biz Co-location

 

Business Solution
 • ที่อยู่: 2/4 อาคารชับบ์ ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 • เบอร์โทร: 0-2779-7999
 • อีเมล: consultantksc@ksc.net