รายละเอียด

บริการคลาวด์โซลูชันในรูปแบบ Private, Public และ Hybrid Cloud ที่สามารถตอบโจทย์และครอบคลุมทุกความต้องการทางธุรกิจได้อย่างหลากหลาย มีความยืดหยุ่น รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดต้นทุน ด้วยเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานสากล อีกทั้งยังเหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญไว้ภายในประเทศ

สอบถามข้อมูล Cloud Solution

 

Business Solution
  • ที่อยู่: 2/4 อาคารชับบ์ ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  • เบอร์โทร: 0-2779-7999
  • อีเมล: consultantksc@ksc.net