การฝึกอบรม: หลักสูตร Networking Fundamentals

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ลูกค้าองค์กรในหลักสูตร “Networking Fundamentals” เพื่อให้ความรู้ด้านการตั้งค่าเราท์เตอร์และสวิตช์ในเบื้องต้น

2017 07 21 Networking Fundamentals.jpg