การฝึกอบรม: หลักสูตร Basic VMware ESXi

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด เรียนเชิญลูกค้าเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “Basic VMware ESXi” เพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์เสมือน ทั้งในเรื่องของวิธีการติดตั้ง การใช้งาน และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ