เปลี่ยนอินเทอร์เน็ตแบบเดิมให้อัจฉริยะขึ้นได้ด้วย SD WAN

SD-WAN หมายถึง Software-Defined Wide Area Network หรือ เครือข่ายพื้นที่ขยายกว้างที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้สถาปัตยกรรมโดยเน้นการควบคุมและการจัดการผ่านซอฟต์แวร์เป็นหลัก โดยทั่วไป SD-WAN มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและการจัดการเครือข่ายโดยลดความซับซ้อนของระบบ และช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานขององค์กร

SD-WAN ถือเป็นเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมเครือข่าย และมีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในองค์กรที่มีความต้องการในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายของพวกเขา