บริการที่ทำให้กลุ่มของคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ โดยเชื่อมต่อผ่านคลื่นวิทยุแทนที่การใช้สายสัญญาณในการเชื่อมต่อ โดยการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) ทำหน้าที่กระจายสัญญาณที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในองค์กรที่มีอยู่แล้วกับคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรที่มีอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย (Wireless device) โดยอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 1 เครื่อง รองรับการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้หลายเครื่อง ซึ่งรัศมีของสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับสิ่งกีดขวางที่อยู่ในบริเวณนั้น

wifi

บริการ Wireless Solutions ของเคเอสซีสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้สายบนเทคโนโลยี IEEE 802.11 โดยทำงานภายใต้คลื่นวิทยุ 2.4 GHz โดยทั่วไป อุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ไม่ว่ารุ่นใดหรือยี่ห้อใดก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่มีปัญหาเมื่ออยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองการเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ โดยจะปรากฏสัญลักษณ์ Wi-Fi certified ซึ่งรองรับความเร็ว 5 อัตรา ดังนี้

มาตรฐาน คลื่นความถี่ อัตราความเร็วของข้อมูล
802.11a 5.1 - 5.2 GHz 54 Mbps
802.11b 2.4 - 2.8 GHz 11 Mbps
802.11g 2.4 - 2.8 GHz 36 - 54 Mbps
802.11n 2.4 - 5 GHz 7.2 - 150 Mbps
802.11ac 5 GHz 7.2 - 866.7 Mbps

ประโยชน์ที่ได้รับ

สำหรับผู้ใช้งาน
 • ใช้งานสะดวกสบายได้ทุกที่ทุกเวลา ภายในพื้นที่ที่สัญญาณครอบคลุม
 • รองรับการใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
 • สามารถหาอุปกรณ์เชื่อมต่อที่รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ง่ายและราคาถูก
สำหรับองค์กรที่ติดตั้งเครือข่ายไร้สาย
 • ลดค่าใช้จ่ายในการเดินสายภายในอาคาร สำหรับบริเวณที่มีพื้นที่จำกัดและไม่เหมาะสำหรับการเดินสาย
 • สามารถขยาย ลด หรือปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้บริการหรือจุดให้บริการได้ตามความต้องการ โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตแบบลากสาย
 • บำรุงรักษาเครือข่ายไร้สายได้ง่ายกว่าและเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตแบบลากสาย
 • ใช้เวลาในการติดตั้งเครือข่ายไร้สายน้อยกว่า

รูปแบบบริการ

 1. Hotspot (Public Service)
  1. คุณสมบัติ

   บริการ Wireless Solution ประเภท Hotspot ติดตั้งเครือข่ายไร้สายในสถานที่ที่องค์กรหรือผู้ประกอบการต้องการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้าในเชิงสาธารณะ อาทิ คอนโดมิเนียม โรงเรียน สำนักงาน ร้านกาแฟ ห้องรับรอง เป็นต้น โดยผู้ใช้งานจะได้รับบัญชีอินเทอร์เน็ต KSC Hotspot Pre-Paid Card ซึ่งเคเอสซีเป็นผู้สร้าง username และ password นำไปใช้ในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายภายในสถานที่ดังกล่าว และผู้ใช้งานยังสามารถนำบัญชีอินเทอร์เน็ตที่ได้รับไปใช้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงตามจุดให้บริการ KSC Hotspot กว่า 100,000 จุดทั่วประเทศ โดยที่องค์กรผู้ติดตั้งเครือข่ายยังสามารถเรียกดูรายงานการใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์อีกด้วย

   บริการ Wireless Solution ประเภท Hotspot เหมาะสำหรับองค์กรหรือผู้ประกอบการที่ต้องการให้บริการกลุ่มลูกค้าในศูนย์บริการระดับพรีเมี่ยม เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าหรือผู้บริหารในการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายทั้งภายในองค์กรหรือจุดรับรองลูกค้า และยังเพิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถนำบัญชีอินเทอร์เน็ตที่ได้รับไปใช้งานได้ที่จุดให้บริการ KSC Hotspot ได้ทุกจุดอีกด้วย

   ค้นหาจุดให้บริการ KSC Hotspot ได้ ที่นี่

  2. อุปกรณ์ที่ต้องการ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง Wireless Solution ประเภท Hotspot ประกอบด้วย
   1. Access Point Gateway
    คือ Access Point ที่ใช้ในการติดตั้งอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงในที่สาธารณะ (Public Hotspot) โดยมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ Access Point ทั่วไปที่ใช้งานตามบ้านหรือสำนักงาน แต่เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวต้องถูกติดตั้งในที่สาธารณะ จึงต้องมีคุณสมบัติที่คงทนต่อความเสียหายด้านกายภาพ และรองรับการใช้งานของผู้ใช้จำนวนมาก จึงต้องมีความน่าเชื่อถือสูง อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็น Hotspot Gateway ผ่านทาง Wired Ethernet ดังนั้น ความปลอดภัยด้านกายภาพของอุปกรณ์จึงมีความสำคัญ เพื่อป้องกันการโจมตีการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์
   2. Switch (สำหรับความต้องการเพิ่มเติม)
    คือ อุปกรณ์เครือข่ายที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่าง Router และ Access Point หรือสามารถเพิ่มจำนวน Access Point ได้อีกขึ้นอยู่กับจำนวน Port ของ Switch นั้นๆ
   3. Access Point (สำหรับความต้องการเพิ่มเติม)
    คือ อุปกรณ์ตัวกลางที่ทำหน้าที่กระจายสัญญาณให้กับอุปกรณ์ภายในเครือข่ายที่รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ในกรณีที่ต้องการเพิ่มเติมจำนวน Access Point ในเครือข่าย ต้องเพิ่มจำนวน Switch ด้วย
  3. Network Diagram
 2. Private Wi-Fi (Private Service)
  1. คุณสมบัติ

   บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless Solution) ประเภท Private Wi-Fi คือการติดตั้งเครือข่ายอุปกรณ์ไร้สายภายในสถานที่ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในการใช้งานอินเทอร์เน็ต มุ่งเน้นการใช้งานภายในองค์กรเป็นหลัก เป็นการติดตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต พร้อมซอฟต์แวร์การบริหารจัดการสำหรับจัดการการใช้งานอินเทอร์เน็ตกับเครือข่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมคุณลักษณะในการควบคุมการใช้งาน อาทิ การจัดการผู้ใช้งาน (User Authentication) การกำหนดสิทธิการใช้งานอินเทอร์เน็ต การบริหารจัดการคุณภาพการใช้งานในแต่ละบุคคล รวมถึงการจัดการรายงานการใช้งาน เป็นต้น

   บริการ Private Wi-Fi เป็นบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายที่เหมาะสำหรับองค์กรหรือร้านค้าที่ต้องการความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกแก่พนักงานในองค์กรหรือผู้มาติดต่อได้เป็นอย่างดี พร้อมสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งานแต่ละคนย้อนหลังได้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

   Private Wi-Fi มีระบบที่ช่วยให้สามารถบริหารจัดการได้ดังต่อไปนี้
   1. การจัดการผู้ใช้งานแบบ Prepaid และ Postpaid
    • รองรับการจัดการแพ็กเกจแบบกำหนดเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายเดือน
    • รองรับการกำหนดแบนด์วิธของแต่ละแพ็กเกจได้ (Bandwidth Customize)
    • มีระบบลงทะเบียนการใช้งานด้วยตนเอง (User Self Registration)
    • ล็อค Username กับ MAC Address ของเครื่องได้
    • สร้างรายชื่อผู้ใช้อัตโนมัติและพิมพ์รายชื่อผู้ใช้บนกระดาษ A4 และซองคาร์บอนได้
    • ระบบ Billing สรุปยอดการใช้งานในแต่ละเดือน
   2. การแสดงรายงาน
    • ดูจำนวนผู้ใช้งานปัจจุบัน (Online Usage)
    • แสดงข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนย้อนหลัง พร้อมสรุปรายงานการใช้งาน
    • กราฟแสดง Traffic ของอินเทอร์เน็ต
    • รายงานสรุปผู้ใช้ได้ทั้ง Prepaid และ Postpaid
    • ระบบตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่าย
   3. การจัดการระบบ
    • สามารถกำหนดข้อมูลทั่วไปของระบบได้ เช่น แก้ไขโลโก้ ข้อความประกาศ เป็นต้น
    • สามารถกำหนดควบคุมระบบได้ เช่น ฟังก์ชัน Start, Stop, Restart เป็นต้น
    • สามารถเพิ่มและกำหนดสิทธิให้ผู้ดูแลระบบได้หลายระดับ
   4. การใช้งานของ User
    • ระบบ Login - Logout สามารถแสดงเวลาการใช้งานและความเร็วที่ได้
    • ระบบสามารถตรวจสอบยอดการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนได้
    • สามารถสร้างหน้า Login เฉพาะได้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
   5. ตัวอย่างหน้าต่างเข้าใช้งานสำหรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต

    ตัวอย่างหน้าต่างลงทะเบียนผู้ใช้งานแบบ Prepaid
    ตัวอย่างรายงาน (Internet Traffic)

  2. อุปกรณ์ที่ต้องการ

   อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง Wireless Solution ประเภท Private Wi-Fi ประกอบด้วย

   1. Wireless Access (Access Point)
    Access Point หรือเรียกโดยย่อว่า AP (เอ-พี) ทำหน้าที่เป็น “จุดกระจายและเชื่อมต่อสัญญาณไร้สาย” เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายทุกชนิด (ที่ทำงานภายใต้มาตรฐานของ IEEE 802.11) เข้าด้วยกัน นอกจากจะทำหน้าที่เป็น Access Point แล้ว AP ที่ดียังสามารถทำหน้าที่อื่นๆ เพื่อช่วยให้ระบบเครือข่ายไร้สายตอบสนองความต้องการของคุณได้สูงสุด
   2. Authentication Server
    คือ ศูนย์รวมฐานข้อมูลของบัญชีผู้ใช้ ใช้ในการเก็บข้อมูลด้านการพิสูจน์ตัวตนหรือข้อมูลด้านอื่นๆ เช่น ระยะเวลาคงเหลือในการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น ทั้งนี้ Authentication Server จะตั้งอยู่ในเครือข่ายแยกออกจาก Hotspot Gateway สำหรับเครือข่ายขนาดเล็กสามารถรวม Hotspot Gateway กับ Authentication Server อยู่ในเครื่องเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการจัดการ
  3. Network Diagram

   Type 1: Private Wi-Fi @ KSC

   Type 2: Private Wi-Fi @ Customer Site

Request Information of Wireless Solution

 

Business Solution
 • Address: 2/4 Chubb Tower 10th Floor, Vibhavadee-Rangsit Road, Thungsonghong, Laksi, Bangkok 10210
 • Telephone: 0-2779-7999
 • Email: consultantksc@ksc.net