เคเอสซี คว้ารางวัลพร้อมโล่เชิดชูเกียรติสุดยอดดีลเลอร์จาก วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) ประจำปี 2564 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด มอบรางวัล VST ECS Best Dealer Awards 2021 ให้กับตัวแทนจำหน่ายที่มียอดการสั่งซื้อสูงสุด September 1, 2022
ลูกค้า เคเอสซี รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Receipt) ได้แล้ววันนี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป เคเอสซี จะเริ่มให้บริการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน e-mail หรือ SMS August 11, 2022
Personal Data Protection Act : PDPA ,Training Course December 22, 2021
October 12, 2021
เคเอสซีจัด Webinar หัวข้อ “เปลี่ยนอินเทอร์เน็ตแบบเดิมให้อัจฉริยะขึ้นได้ด้วย SD-WAN” เคเอสซีได้จัดงานสัมมนา ผ่านระบบออนไลน์ขึ้น (Webinar) ในหัวข้อ “เปลี่ยนอินเทอร์เน็ตแบบเดิมให้อัจฉริยะขึ้นได้ด้วย SD-WAN” เพื่อมอบความรู้ด้านเทคโนโลยีทีมีประโยชน์ให้แก่ท่านผู้บริหาร ผู้ดูแลงานด้าน ICT และผู้สนใจ September 6, 2021
เคเอสซี ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็นผู้บรรยายแนวทางการจัดทำมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ ISO/IEC:27001) เคเอสซีได้รับเกียรติจากคณะทำงาน กรมศิลปากร เพื่อเข้าร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนาทางวิชาการ ให้กับคณะทำงานกรมศิลปากร ณ ห้องประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร July 2, 2021
« 1 2 »