เคเอสซี ร่วมกับ วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) ร่วมกันจัดอบรมเพิ่มความรู้ให้กับพนักงานในองค์กร

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา  เคเอสซี ร่วมกับ วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย)ร่วมกันจัดอบรมเพิ่มความรู้ให้กับทีมงานในองค์กร ณ ออฟฟิศ เคเอสซี (สำนักงานใหญ่) ในหัวข้อ Class FastTrack Training  วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมเทคนิคให้แก่ทีม Engineer ของเคเอสซี เพื่อประโยชน์ต่อการดูแลกลุ่มลูกค้าธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาประกอบด้วย Introduction to Fortinet Network Security FortiGate และ Fortifying the Enterprise Network (NGFW Solution) FortiGate (ADVPN)   

ท้ายชั่วโมงผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันทำ Workshop เพื่อให้สามารถนำไปแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ อย่างรวดเร็ว 

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จาก Fortinet   

เคเอสซี ขอขอบคุณทาง วีเอสที อีซีเอส ที่มอบความรู้ให้แก่ทีมงานเคเอสซีในครั้งนี้ และในโอกาสต่อไป

p1 แต่งแล้ว.jpg