การฝึกอบรม: หลักสูตร Ransomware

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ลูกค้าองค์กรในหลักสูตร “Ransomware” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ รวมถ..


การฝึกอบรม: หลักสูตร Firewall FortiGate & FortiAnalyzer

บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จัดหลักสูตร “Firewall FortiGate & FortiAnalyzer” อีกครั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2560 เพื่อรองรับผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก โดยลูกค้าผู้มีอุปการคุณของ..


แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่ออาคาร 1 เมษายน 2560

เรียน ท่านสมาชิก และพันธมิตรทางธุรกิจเนื่องจากอาคารที่ตั้งของ บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้เปลี่ยนชื่อจาก “อาคารสามัคคีประกันภัย” เป็น “อาคารชับบ์” ชื่อภาษาอังกฤษ..


การฝึกอบรม: หลักสูตร Firewall FortiGate & FortiAnalyzer

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ลูกค้าองค์กรในหลักสูตร “Firewall FortiGate & FortiAnalyzer” เพื่อมอบความรู้ด้า..


« 1 2 3 4 5  ... »