การฝึกอบรม: หลักสูตร Firewall FortiGate & FortiAnalyzer

ริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จัดหลักสูตร “Firewall FortiGate & FortiAnalyzer” อีกครั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2560 เพื่อรองรับผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก โดยลูกค้าผู้มีอุปการคุณของเคเอสซีต่างได้รับความรู้เรื่องการใช้งานไฟร์วอลล์เพื่อประโยชน์สูงสุดของแต่ละองค์กร