การฝึกอบรม: หลักสูตร Firewall FortiGate & FortiAnalyzer

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ลูกค้าองค์กรในหลักสูตร “Firewall FortiGate & FortiAnalyzer” เพื่อมอบความรู้ด้านการบริหารจัดการไฟร์วอลล์อย่างมีประสิทธิภาพ

2017 02 24 Firewall FortiGate Training.jpg