การฝึกอบรม: หลักสูตร Firewall FortiGate & FortiAnalyzer

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด เรียนเชิญลูกค้าเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “Firewall FortiGate & FortiAnalyzer” เพื่อเสริมทักษะในการใช้งานและบริหารจัดการไฟร์วอลล์อย่างมีประสิทธิภาพ