การฝึกอบรม: หลักสูตร Network Security

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด เรียนเชิญลูกค้าเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร “Network Security” เพื่อเสริมความรู้ เกี่ยวกับมัลแวร์และเฟิร์มแวร์ รวมถึงวิธีป้องกันเครือข่ายจากการโจมตีในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น