กิจกรรม: KSC Impressed Cool Trip

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จัดกิจกรรม “KSC Impressed Cool Trip” เชิญลูกค้าคนสำคัญไหว้พระทำบุญ โดยเดินทางไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อ..


การฝึกอบรม: หลักสูตร Basic VMware ESXi

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด เรียนเชิญลูกค้าเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “Basic VMware ESXi” เพื่อมอบความรู้เกี่ยวก..


การฝึกอบรม: หลักสูตร Web Security

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด เรียนเชิญลูกค้าเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “Web Security” เพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับ OW..


การฝึกอบรม: หลักสูตร Firewall FortiGate & FortiAnalyzer

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด เรียนเชิญลูกค้าเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “Firewall FortiGate & FortiAnalyzer” เพ..


« 1 2 3 4 5  ... »