แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่ออาคาร 1 เมษายน 2560

เรียน ท่านสมาชิก และพันธมิตรทางธุรกิจเนื่องจากอาคารที่ตั้งของ บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้เปลี่ยนชื่อจาก “อาคารสามัคคีประกันภัย” เป็น “อาคารชับบ์” ชื่อภาษาอังกฤษ..


การฝึกอบรม: หลักสูตร Firewall FortiGate & FortiAnalyzer

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ลูกค้าองค์กรในหลักสูตร “Firewall FortiGate & FortiAnalyzer” เพื่อมอบความรู้ด้า..


กิจกรรม: KSC Impressed Cool Trip

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จัดกิจกรรม “KSC Impressed Cool Trip” เชิญลูกค้าคนสำคัญไหว้พระทำบุญ โดยเดินทางไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อ..


การฝึกอบรม: หลักสูตร Basic VMware ESXi

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด เรียนเชิญลูกค้าเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “Basic VMware ESXi” เพื่อมอบความรู้เกี่ยวก..


« 1 2 3 4 5  ... »