การฝึกอบรม: หลักสูตร Web Security

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด เรียนเชิญลูกค้าเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “Web Security” เพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับ OWASP Top 2010, OWASP Top 2013 และการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ เพื่อป้องกันภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ