การฝึกอบรม: หลักสูตร Firewall FortiGate & FortiAnalyzer

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด เรียนเชิญลูกค้าเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “Firewall FortiGate & FortiAnalyzer” เพื่อเสริมทักษะด้านการบริหารจัดการไฟร์วอลล์ และต่อยอดสู่การประยุกต์ใช้ในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ