Online Shopping | Network Status | Contact UsLanguage/
สินค้าและบริการ
Business Services > Solutions KSCBroadband Prima KSCBroadband Lite KSCBroadband Xtra KSCBroadband Upcountry
Solutions

บริการโซลูชันทางด้านไอทีที่หลากหลายและครบวงจร สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน


สินค้าและบริการ > Business Services > Solutions > Solution Summary

Solution Summary

เคเอสซี ยังมีบริการเสริมที่ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุุณ ซึ่งช่วยบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพของการให้บริการสำหรับลูกค้าองค์กรของ เคเอสซีโดยเฉพาะ ได้แก่


2 Universal Solutions : คือโซลูชันที่มีการทำงานอยู่บนระบบ Cloud Computing หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้าน Infrastructure, Application, Security หรือ Content โดยมีวิธีการประมวลผลที่อิงกับความต้องการของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถระบุความต้องการไปยังซอฟต์แวร์ของระบบ Cloud Computing จากนั้นซอฟต์แวร์จะร้องขอให้ระบบจัดสรรทรัพยากรและบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ระบบสามารถเพิ่มและลดจำนวนของทรัพยากร รวมถึงเสนอบริการให้พอเหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา ทำให้องค์กรไม่ต้องลงทุนสูงในการจัดซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ อีกทั้งยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วย
1 Accessibility Solutions : นอกเหนือจากบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั่วไปแล้ว สำหรับลูกค้าระดับองค์กร ที่ต้องการประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการเชื่อมต่อ เคเอสซี ยังมีบริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ระดับองค์กรสามารถเชื่อมต่อกับระบบขององค์กรได้ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบขององค์กรได้ทุกที่ทุกเวลา
2 Assurance Solutions : เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า เคเอสซี จึงมีการรับประกันคุณภาพของเครือข่ายและการบริการของ เคเอสซี ด้วยบริการดังต่อไปนี้
3 Backup Solutions : เพื่อตอกย้ำความน่าเชื่อถือและความเสถียรในการใช้บริการ เคเอสซี จึงจัดให้มีโซลูชันสำรองการใช้งานในกรณีที่ระบบหลักมีปัญหา เพื่อให้การใช้งานในระดับองค์กร ซึ่งมีความสำคัญในทุกเสี้ยววินาทีธุรกิจ สามารถใช้งานได้อย่างไม่สะดุด
4 Communication Solutions : นอกจากการสื่อสารในรูปแบบปกติอย่างอีเมล์หรือการใช้ Instant Messaging แล้ว อินเทอร์เน็ตยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้แก่องค์กรด้วย หลากหลายโซลูชันด้านการสื่อสาร ครบวงจรด้วยเทคโนโลยีทันสมัยล่าสุดที่ช่วยลดต้นทุนในการดูแลจัดการระบบ ลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ลง รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้แก่ธุรกิจ
5 Knowledge Solutions : บริการด้านข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆด้านเทคโนโลยีให้กับลูกค้า รวมถึงจัดหลักสูตรอบรมให้กับลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ
7 Monitoring Solutions : บริการสำหรับการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาระงานด้านไอทีขององค์กรทั้งในด้านทรัพยากรเวลาและบุคคลแล้ว ยังช่วยในการควบคุมการบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายอีกด้วย
8 Outsourcing Solutions : สำหรับองค์กรที่กำลังขยายตัว และต้องการสร้างบริการใหม่ๆ ด้วยโซลูชันด้านไอที และต้องการหาบุคคลที่จะเข้ามารับผิดชอบเพื่อตอบสนองความต้องการในส่วนนี้ เคเอสซี พร้อมนำเสนอบริการ Outsourcing ซึ่งเป็นบริการที่จะนำระบบไอทีเข้ามาช่วยในการสรรสร้างโซลูชันบริการใหม่ๆ อันจะช่วยสร้างศักยภาพการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ให้แก่องค์กร
9 Security Solutions : บริการด้านความปลอดภัยสำหรับลูกค้าองค์กร ประกอบด้วยบริการหลัก 2 ประเภทคือ Internet Security Solutions บริการด้านความปลอดภัยสำหรับอินเทอร์เน็ตลูกค้าองค์กร และ Security Surveillance Solutions ระบบควบคุมตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับลูกค้าองค์กร

Get Adobe ReaderAdobe Reader
Require